fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Wydawanie dokumentów na wniosek absolwenta

 1. Uczelnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 15 RODO).
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych Uczelnia może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 pkt. 6 RODO).

Dokumenty wystawiane absolwentom

 • Zaświadczenie o odbytych studiach (do Rp7 – ZUS). Wzór podania
 • Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.
 • Wypis z indeksu.
 • Wypis z kart egzaminacyjnych i zaliczeniowych.
 • Sylabus / karta przedmiotu.

Ww. podania należy wysłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Duplikat dyplomu ukończenia studiów.
 • Duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla studentów, którzy ukończyli studia począwszy od 2006 roku).

Ww. podania należy kierować do JM Rektora (Wzór podania). Sporządzenie i wydanie duplikatu dyplomu lub suplementu do dyplomu powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia przez absolwenta wniosku. Za wydanie duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 20 złotych na konto ogólne Uczelni: 86 1020 4027 0000 1902 1271 4947. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Basta

Imię i nazwisko Agnieszka Basta

Gabinet pok. BG-107
Nr telefonu tel.: (48) 573 337 232
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady potwierdzania dyplomów i wykształcenia

 1. Obowiązujące regulacje prawne nie pozwalają udzielać informacji o absolwentach na wniosek dowolnych podmiotów trzecich.
 2. Dowodem posiadania przez osoby kształcące się na naszej Uczelni właściwych kwalifikacji są dyplomy wydawane na podstawie przepisów.
 3. Uczelnia nie weryfikuje informacji na temat osób, które studiowały, nie udziela też informacji, jeśli nie zwraca się o nie sam student lub absolwent. Uczelnia nie wystawia opinii czy referencji itp.
 4. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dyplomu lub kwalifikacji studenta lub absolwenta podmiot wnioskujący może wykorzystać odrębne przepisy prawa dotyczące autentyczności dokumentów.
 5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu udziela swoim studentom oraz absolwentom odpowiednich zaświadczeń o przebiegu i zakończeniu studiów. Zachowuje przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby występującej o wydanie jej zaświadczenia.