fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

rekrutacja kierunek wf

Kierunek Wychowanie fizyczne stworzony został z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnych sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są w formie stacjonarnej jako:

  • studia I stopnia (3-letnie),
  • studia II stopnia (2-letnie).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

 Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej z osobami zdrowymi i z dysfunkcjami.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w klubach i stowarzyszeniach sportowych, jako nauczyciele wychowania fizycznego oraz w ośrodkach sportu i rekreacji w charakterze instruktorów sportu i menadżerów, a także w wydziałach kultury fizycznej i w instytucjach publicznych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów na kierunku Wychowanie fizyczne jest w pełni zgodny z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela, a także z innymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Polską Ramą Kwalifikacji. Program ten obejmuje przedmioty:

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę dydaktyczną kierunku Wychowanie fizyczne stanowią przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści z dzieciny nauk o kulturze fizycznej, wieloletni nauczyciele, trenerzy klas mistrzowskich i naukowcy – członkowie międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Wśród kadry znajdują się także wybitni sportowcy, którzy przekazują swoją wiedzę i umiejętności nie tylko na zajęciach, ale również w klubach sportowych, gdzie studenci mogą w połączeniu z zajęciami rozwijać swoje zainteresowania sportowe.

Na Wydziale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w procesie kształcenia jest praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego zajęcia prowadzone są nie tylko przez wykładowców akademickich, ale również przez doświadczonych praktyków i ekspertów z różnych związków sportowych i szkół wyższych z całej Polski.

PRAKTYKI

Studenci kierunku Wychowanie fizyczne w czasie studiów odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie szkołach.

WYMIANA STUDENCKA

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!