fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

rekrutacja kierunek fizjo

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Fizjoterapia prowadzone są w formie stacjonarnej jako:

 • studia jednolite magisterskie (5-letnie),
 • studia II stopnia (2-letnie).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci nabywają kompetencje do kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów. Uzyskują uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i stają się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie. Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
 • domach opieki społecznej,
 • hospicjach,
 • ośrodkach sportowych,
 • organizacjach sportowych,
 • sanatoriach,
 • SPA&Wellness.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, standardów kształcenia, rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Polską Ramą Kwalifikacji. Program ten obejmuje przedmioty / moduły:

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę dydaktyczną kierunku Fizjoterapia stanowią przede wszystkim osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza instytucjami szkolnictwa wyższego oraz wieloletni nauczyciele akademiccy z uznanym dorobkiem naukowym. Wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu wielu specjalizacji medycznych, z kolei praktyczni nauczyciele to fizjoterapeuci stale podążający za obowiązującymi trendami i nowościami w świecie fizjoterapii. W swojej pracy zawodowej i podczas zajęć posługują się specjalistycznymi metodami terapii, m.in.:

 • metodą Vojty, NDT Bobath, PNF, PiR,
 • terapią manualną wg koncepcji Mulligana, Cyriaxa,
 • mechaniczno-diagnostyczną terapię wg McKenziego,
 • terapią mięśniowo-powięziową wg Myersa,
 • terapią kranio-sakralną.

Zarówno podczas wykładów jak i ćwiczeń studenci mają możliwość zdobywać najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej jak i poznawania specyfiki pracy fizjoterapeutów.

PRAKTYKI

Studenci kierunku Fizjoterapia w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w wybranych placówkach leczniczych.

WYMIANA STUDENCKA

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!