fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

 • żywienie w sporcie,
 • dietoterapia i dietoprofilaktyka.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
 • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
 • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

 • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
 • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:

 • poradniach żywieniowych,
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów na kierunku Dietetyka jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Polską Ramą Kwalifikacji. Program ten obejmuje przedmioty:

 • kształcenia ogólnego (np. technologie informacyjne, planowanie kariery zawodowej, psychologia)
 • kształcenia podstawowego (np. biochemia ogólna i żywności, biologia, fizjologia ogólna, genetyka, parazytologia),
 • kształcenia kierunkowego (np. żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, dietetyka kliniczna, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, analiza i ocena jakości żywności, technologie żywności i potraw, interpetacja wyników badań laboratoryjnych),
 • w ramach specjalności poruszane są treści takie jak produkcja potraw i posiłków wegetariańskich, żywienie osób starszych, żywienie w chorobach chirurgicznych i nowotworowych oraz podstawy żywienia w wysiłku fizycznym, doping i wspomaganie żywieniowe.

PRAKTYKI

Studenci kierunku Dietetyka w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w wybranych placówkach i instytucjach, z którymi zawarto szereg porozumień i umów. Praktyka realizowana jest w łącznym wymiarze 720 godzin (24 tygodnie x 35 godzin).

 • praktyka wstępna w szpitalu – 120 godzin (4 ECTS),
 • praktyka z technologii potraw – 90 godzin (3 ECTS),
 • praktyka w szpitalu dziecięcym – 120 godzin (4 ECTS),
 • praktyka w szpitalu osób dorosłych – 120 godzin (4 ECTS),
 • praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych – 120 godzin (4 ECTS),
 • praktyka w domu opieki społecznej – 90 godzin (3 ECTS),
 • praktyka związana ze specjalnością do wyboru: w zakresie organizacji działalności gospodarczej w małej firmie / w instytucji spotowej lub sportowo-rekreacyjnej – 60 godzin (2 ECTS).

WYMIANA STUDENCKA

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!