fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Wychowanie Fizyczne - kierunek stworzony z myślą o osobach lubiących aktywność fizyczną, doskonalenie własnych sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, opiekuńczo-wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego, zarówno z osobami zdrowymi, jak i z dysfunkcjami oraz do zarządzania klubami i organizacjami sportowymi. Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone są  w trybie stacjonarnym.

 


Fizjoterapia - podczas nauki studenci nabywają kompetencje kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów.
Absolwenci uzyskają również uprawnienia do badania, oceniania, diagnozy funkcjonalnej, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

 


Dietetyka - kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Misją studiów jest przekazanie szerokiej wiedzy – w ujęciu holistycznym i interdyscyplinarnym – z zakresu dietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad prawidłowego żywienia oraz zmniejszenia skali występowania chorób dietozależnych.