fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Egzamin licencjacki dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

W ramach egzaminu student omawia 3 losowo wybrane przez siebie zagadnienia z puli przygotowanej dla danego kierunku studiów.

Egzamin dyplomowy dla studentów studiów pierwszego stopnia rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 i wcześniej oraz dla studentów studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) egzaminu kierunkowego – student losuje 1 pytanie z zakresu obszaru tematycznego pracy*,
2) obrony pracy dyplomowej – student odpowiada na 2 pytania z zakresu problematyki pracy dyplomowej (po jednym od promotora i recenzenta)

* dyplomant przygotowuje się z takiego zakresu materiału, jaki został opracowany dla Zakładu jego promotora