fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Studenckie Koło Naukowe Parazytologii – Zakład Nauk Biologicznych Opiekun: dr Agata Stapf

Problematyka badawcza:

 • rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu biologii i ekologii pasożytów,
 • znaczenie epidemiologiczne zarażeń helmintami dzikich zwierząt,
 • skażenie środowiska formami dyspersyjnymi pasożytów;

Studenckie Koło Naukowe przy Uczelnianym Klubie Olimpijczyka – Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych Opiekun: dr Dorota Pilecka

Problematyka badawcza:

 • propagowanie olimpizmu, wartości olimpijskich,
 • współdziałanie ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie działalności badawczej oraz publikacyjnej w zakresie szeroko rozumianej tematyki olimpijskiej.

Studenckie Koło Naukowe Wychowania Fizycznego i Sportu – Zakład Wychowania Fizycznego i SportuOpiekun: prof. AWF dr hab. Piotr Żurek i dr Piotr Wójciak

Problematyka badawcza:

 • diagnozowanie wybranych aspektów stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej,
 • ocena stanu wytrenowania osób o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej,
 • biomechaniczne aspekty układu ruchu.

Studenckie Koło Naukowe Antropologii – Zakład Nauk BiologicznychOpiekun: dr Justyna Forjasz

Problematyka badawcza:

 • rozwój biologiczny człowieka,
 • akceleracja,
 • wypływ wysiłku fizycznego na budowę morfologiczną,
 • ocena stanu odżywienia z wykorzystaniem metod antropometrycznych.

Studenckie Koło Naukowe Conocimiento – Zakład FizjoterapiiOpiekun: dr Małgorzata Wójcik

Problematyka badawcza:

 • ocena dysfunkcji narządu ruchu,
 • wpływ technik i metod fizjoterapeutycznych w aspekcie holistycznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Studenckie Koło Naukowe – Fizjoterapia HolistycznaOpiekun: mgr Izabela Różycka

Problematyka badawcza:

 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
 • kompleksowe podejście do pacjenta,
 • propagowanie i upowszechnianie odnowy biologicznej w sporcie,
 • współpraca z klubami sportowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
 • doskonalenie praktyki zawodowej studentów,
 • propagowanie roli fizjoterapeuty w procesie kompleksowej fizjoterapii,
 • prowadzenie działalności badawczej, publikacyjnej w zakresie metod fizjoterapii i odnowy biologicznej.