fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

Ważne! Szanowni Studenci, do powrotu p. Anny Kowalskiej praktykami studenckimi zajmować się będzie Pan Konrad Wierzbiński (pok. F- 314). Prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem.

 

Szanowni Studenci, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Studenci przed rozpoczęciem praktyk mają obowiązek ubezpieczyć się od: NNW i OC. Studenci mogą ubezpieczyć się w Uczelni pok. BG-112. Tam też mogą pobrać zaświadczenia o ubezpieczeniu na potrzeby odbycia praktyki. Warunkiem wydania umów na praktyki jest aktualne posiadanie ubezpieczenie.
 2. Dzienniki praktyk nie będą przyjmowane w przypadku odnotowania braku umowy na praktyki oraz braku uzupełnionych załączników, znajdujących się na końcu każdego dziennika. Student zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji do Sekretariatu Zakładu WF i Sportu, pokój F-316 (Budynek Fizjoterapii).


  Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

  1. oryginał Umowy o Organizację Praktyk Studenckich – jeden egzemplarz należy oddać najpóźniej z dziennikiem praktyk,

  2. uzupełniony dziennik praktyk, podpisany przez upoważnioną osobę do zaliczenia praktyk z ramienia placówki, w której praktyka była realizowana,

  3. załączniki znajdujące się na końcu każdego dziennika.

  Proszę pamiętać, że umowa na praktyki jest dokumentem, który jest dowodem ukończenia praktyki. Praktyka nie zostanie zaliczona, gdy odnotuje się brak umowy. Jeden egzemplarz wydawanej umowy powien zostać dostarczony najpóźniej z dziennikiem praktyk do pok. F-316 w dniach i godzinach podanych poniżej. Niekompletna dokumentacja skutkować będzie brakiem zaliczenia.

 

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Wychowanie Fizyczne I stopnia

Wychowanie Fizyczne II stopnia

Na praktyki z modułu (I stopień WF) oraz praktyki instruktorskie, trenerskie, menedżerskie (II stopień WF) student umawia się indywidualnie z prowadzącym wybraną dyscyplinę, specjalność. Termin wykonania takiej praktyki to jeden semestr, do którego praktyka jest przypisana. Dzienniki z tych praktyk należy oddać przed sesją prowadzącemu oraz podać informację o miejscu jej wykonania osobie obsługującej praktyki (pok. F-316).

 

TERMINY ODDANIA DZIENNIKÓW W ROKU AKAD. 2022/2023

Praktyka wolontariacka 30 h

I rok s. 2 (20.02.23 - 30.06.23)

I – 03.07.2023

II – 10.07.2023

III – 17.07.2023

 

Praktyka wolontariacka 30 h

II rok s. 3 (01.10.22 - 31.01.23)

I – 06.02.2023

II – 13.02.2023

III – 20.02.2023

 

Praktyka dydaktyczna asystencka w SP 90 h

II rok s. 4 (06.03.23 - 24.03.23)

I – 27.03.2023

II – 03.04.2023

III – 11.04.2023

 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 h

II rok s. 4 (17.04.23 - 21.04.23)

I – 24.04.2023

II – 08.05.2023

III – 15.05.2023

 

Praktyka w szkole podstawowej 120 h

III rok s. 5 (19.09.22 - 14.10.22)

I – 17.10.2022

II – 21.10.2022

III – 24.10.2022

 

Praktyka w szkole podstawowej 120 h

III rok s. 6 (08.05.23 - 02.06.23)

I – 05.06.2023

II – 12.06.2023

III – 19.06.2023

 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 h

I rok II st. s. 2 (17.04.23 - 21.04.23)

I – 24.04.2023

II – 08.05.2023

III – 15.05.2023

 

Praktyka w szkole ponadpodstawowej 120 h

II rok II st. s. 3 (19.09.22 - 16.10.22)

I – 17.10.2022

II – 21.10.2022

III – 24.10.2022

 
 

Praktyki zawodowe instruktorskie, praktykę trenerską oraz menedżerską należy oddać przed sesją!

 

PLIKI DO POBRANIA

Dzienniki praktyk - I rok WF

praktyka wolontariacka 30 h (I rok s. 2)

praktyka wolontariacka 30 h (II rok s.3)

praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30h (II rok s.4)

praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej 90h (II rok s.4)

praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej 120h (II rok s.4)

praktyka śródroczna 60h - spec. nauczycielska z biologią (III rok s. 5 i 6)Dzienniki praktyk - II rok WF

praktyka wolontariacka 30 h (II rok s. 3)

praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30h (II rok s.4)

praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej 90h (II rok s.4)

praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej 120h (II rok s.4)

praktyka śródroczna 60h - spec. nauczycielska z biologią (III rok s. 5 i 6)

 

Dzienniki praktyk - III rok WF

praktyka kolonijna 120h (II rok s.3)

praktyka w szkole podstawowej 120h (III rok s. 5 i s.6)

praktyka zawodowa instruktorska 30h

 

Dzienniki praktyk - I rok II st. WF

praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30h (I rok s.2)

 

Dzienniki praktyk - II rok II st. WF

praktyka w szkole ponadpodstawowej 120h (II rok s.3)

praktyka zawodowa instruktorska 30h

praktyka menedżerska 50h

praktyka zawodowa trenerska 50h

 

Dodatkowe pliki do pobrania

Regulamin praktyk studenckich

 

KONTAKT

dr Piotr Wójciakdr Piotr Wójciak
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku wychowanie fizyczne

Gabinet F-315
telefon (95) 7279 260
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

mgr Konrad Wierzbiński

Imię i nazwisko Konrad Wierzbiński
Tytuł / Stopień naukowy magister fizjoterapii
Stanowisko
referent naukowo-techniczny

Gabinet F-314
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr telefonu 573 337 291

dyzur poniedziałki–piątki w godz. 7:00–15:00

 

 

Anna Kowalska

lic. Anna Kowalska
Obsługa Zakładu WF i Sportu oraz praktyk na kierunku wychowanie fizyczne

Gabinet F-316
telefon (95) 7279 169
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyzur poniedziałki–piątki w godz. 6:30–14:30