fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Czy kandydatów obowiązują egzaminy wstępne?

Nie. Kryterium przyjęcia na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia stanowi wyłącznie konkurs świadectw, zaś na studia drugiego stopnia – konkurs dyplomów.

Jak otrzymać skierowanie na badania lekarskie?

Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni lub ze strony internetowej.

Gdzie można wykonać badanie lekarskie? Czy mogę je wykonać w swoim miejscu zamieszkania?

Tak. Badanie lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy). Jednocześnie informujemy, że bezpłatne badania (ze skierowaniem) wykonać można w Wojewódzkim Ośrodku Medycny Pracy, przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wielkopolskim. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WOMP.

Jak i kiedy należy dostarczać dokumenty na studia?

Po ogłoszeniu list rankingowych osoby zakwalifikowane, aby dokonać wpisu na studia, będą musiały przesłać części dokumentów elektronicznie, za pośredniectwem systemu IRK, w wyznaczonym terminie:

  • skan świadectwa maturalnego,
  • skan zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Osoby przyjęte na studia będą miały obowiązek dostarczenia KOMPLETU wymaganych dokumentów osobiście do 30 października.

Czy opłata rekrutacyjna obowiązuje wszystkich kandydatów na studia?

Opłata rekrutacyjna obowiązuje wszystkich kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia.

Zwolnieni z ww. opłaty są kandydaci niepełnosprawni oraz wychowankowie domów dziecka. Podanie do pobrania ze strony internetowej.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85 złotych.

Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?

Numer konta i tytuł przelewu podany jest w systemie IRK i jest indywidualny dla każdego kandydata.

Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?

Tak. Kandydat może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków studiów.

System internetowej rekrutacji nie przyjmuje zdjęcia. Co może być przyczyną?

Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być formatu JPG, mieć wymiary 236 x 295 pikseli i odpowiednią (zalecaną 300 dpi) rozdzielczość. Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją przygotowania zdjęcia na potrzeby rekrutacji.