fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  
Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
 

REGULAMINY

Regulamin studiów  PDF
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów  PDF 
Zasady programowego rozliczania studentów  PDF
Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu  PDF
Regulamin studiów podyplomowych i kursów  PDF
Regulamin domu studenta  PDF
Regulamin antyplagiatowy  PDF
Zarządzenie Rektora w sprawie opiat za ustugi edukacyjne
w roku akademickim 2022/2023
 PDF
Zarządzenie Dziekana w sprawie IOS i IPS  PDF
Regulamin praktyk klinicznych na kierunku Fizjoterapia  PDF
Regulamin systemu kształcenia na odległość  PDF