fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

OCENA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

Informacje dotyczące działalności naukowo-badawczej dotyczą lat 2016-2017. W części odnoszącej się do realizacji dydaktyki należy podać dane (liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych) za lata akademickie 2015/2016 oraz 2016/2017.

Hospitacje nauczycieli przeprowadza kierownik danej jednostki organizacyjnej.

PLIKI DO POBRANIA

TERMINY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

 • składanie wypełnionego arkusza oceny do Kierownika Zakładu*: do 12 marca 2018 r.
 • przekazanie przez Kierownika Zakładu zaopiniowanych arkuszy ocen do Kierownika Katedry: do 19 marca 2018 r.
 • odbieranie zaopiniowanych arkuszy od Kierownika Katedry: od 26 do 28 marca 2018 r.
 • składanie kompletnych akruszy ocen do 5 kwietnia 2018 r.:
  • samodzielni pracownicy nauki: Sekcja Nauki w Poznaniu (pokój 111 budynek rektoratu)
  • pracownicy niesamodzielni: Sekcja Nauki w Gorzowie (pokój 109 budynek główny)
 • hospitacje zajęć: luty - marzec 2018 r.
 • ankietyzacja studentów: luty - marzec 2018 r.
 • posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich: 19 kwietnia 2018 r.

* arkusz oceny niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych powinien zawierać opinię opiekuna naukowego.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Uchwała Nr 25/17 Senatu AWF z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych AWF w Poznaniu
 2. Uchwała 79/2018 Senatu AWF z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 25/2017 Senatu AWF z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych AWF w Poznaniu
 3. Procedura oceny kadry dydaktycznej (załącznik nr 2 do Uchwały nr 27/17 Senatu AWF z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia)